Utgitte bøker:

Til Forsiden

Omtale av 1905 - året som endret våre liv

Vestfold spilte en rolle i 1905

Her er høydepunktene fra unionsoppløsningen satt sammen i en bok. Politikken ligger som et bakteppe. Uten å gå for mye i detalj gir forfatteren oss et godt innblikk i våre politikeres mesterlige håndtering av konflikten. Forsvarets innsats og betydning er helt sentral, og helt grunnleggende for at politikerne skulle få trygghet til å gjennomføre forhandlingene. Boken tar også med seg en rekke store og små opplevelser og hendelser.

aar-1905Skagerrakeskadren var vår eneste havgående avdeling med våre fire panserskip som ryggrad. Tønsbergfjordens befestninger skulle beskytte Melsomvik opplagshavn ved Tønsberg. Opplagshavna fungerte som vår marines hovedbase under konflikten.

Sjøforsvarets- og kystartilleriets innsats og betydning for unionsoppløsningen er undervurdert. Svenskene planla å angripe dem med hele sin flåte og 10.000 soldater.

Boken er delt i tre. Del en er satt opp som en dagbok, og vi følger adjutanten ved Tønsbergfjordens befestninger og de han møter gjennom den spente perioden. Gjennom samtalene får vi et innblikk i store og små hendelser, lokalt og nasjonalt. Sammen diskuterer de politikk og opplevelser. Del en er satt sammen til en historie som bygger på virkelige hendelser.

Del to tar for seg bakgrunnen for konflikten, opprustningen og hverdagsliv. Del tre inneholder oversikter over fartøyene i marinen, våpen og ammunisjon ved Tønsbergfjordens befestninger, hendelseskalender med mer.

Det er skrevet mange bøker om 1905 – men de er ofte veldig spesialiserte. Denne boken har med høydepunktene fra 50 ulike kilder. I del en er disse høydepunktene knyttet sammen til en historie slik adjutanten ved befestningene kunne ha opplevd det spennende året.

Bestill
boken
  Om
forfatteren
  Bokens
nettside
  Tilbakemld
Webdesign © 2009 Andebu Web og IT