Utgitte bøker:

Til Forsiden

Omtale av "Private Gravplasser"

Forfatter: Helge Klingberg
Utgivelsesår: 2019

Helge Klingberg (f.1940) har gitt ut flere bøker med temaet «kirkegård», blant dem Gravminner gjennom tusen år (2013) og Gravplassen - en håndbok (2016).

GravplassenHan har bakgrunn som landskapsarkitekt og har arbeidet med kirkegårder det meste av yrkeslivet, lengst tid som Kirkedepartementets rådgiver i kirkegårdssaker og som professor II i kirkegårdsplanlegging ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (tidligere Norges Landbrukshøgskole).

Denne boka er et forsøk på å få en samlet fremstilling av private gravsteder i Norge, og i noen grad en beskrivelse av de menneskene som i sin tid fikk myndighetenes tillatelse til å etablere dem.
Det er, kanskje ikke overraskende, først og fremst ledende menn i samfunnet dette gjelder. De eldste gravstedene er fra begynnelsen av 1800-tallet.

Private Gravsteder Tidens smak og endrede regler

Private Gravsteder

 

Private Gravsteder - Nittedal og Oslo

Private Gravsteder - Fra bondebygd til travel by

 

Private Gravsteder - Sporven

Private Gravsteder - Trossamfunnsgravsteder

 

 

Webdesign © 2009 Andebu Web og IT