Utgitte bøker:

Til Forsiden

Omtale av "Gravminner gjennom tusen år"

Forfatter: Helge Klingberg
Utgivelsesår: 2013

Boka «GRAVMINNER gjennom tusen år» er ei historiebok hvor 1900-tallet beskrives for første gang. Hva gravminner forteller oss gjennom tekst og symboler er også viet plass i boka. Videre retter den søkelys på juridiske, tekniske og estetiske sider ved dagens gravminner. Vern av kirkegård er også et viktig kapittel i boka.

Gravminner gjennom tusen årHelge Klingberg (f. 1940) er utdannet landskapsarkitekt og har vært Kirkedepartementets rådgiver i kirkegårdssaker i en tredveårsperiode. Bortimot like lenge hadde han ansvaret for undervisningen i kirkegårdsplanlegging ved Universitetet for miljø og biovitenskap, de siste 10 år som professor II. Før den tid var han lektor ved gartnerskole og dernest privatpraktiserende landskapsarkitekt. Han hadde også sekretær- og kurslederfunksjonen i Norsk forening for kirkegårdskultur i mange år.

Klingberg har skrevet flere lærebøker for gartnerskolen. I 1975 skrev han boka Håndbok i kirkegårdsdrift, og i 1997 Kirkegårdsboka som ble nyskrevet under navnet Den nye kirkegårdsboka i 2005.

Gravminner gjennom tusen år

 

 

Gravminner gjennom tusen år

 

Webdesign © 2009 Andebu Web og IT