Utgitte bøker:

Til Forsiden

Omtale av F-35 Lightning II

Norge står foran tidenes kampflykjøp. Vi skal ta del i topphemmelig teknologi amerikanerne har holdt for seg selv frem til nå. Jagerflyet F-35 Lightning II er omdiskutert og delvis myteomspunnet. På den ene siden er det ledende amerikanere som ikke vil slippe teknologien ut av landet. På den annen side er det norske jagerflyvalget sterkt kritisert av grupperinger som ønsker andre fly. Hva er det egentlig vi kjøper?

F-35 Lightning IIBoken presenterer jagerflyet F-35 Lightning II, og viser den historiske utviklingen som ledet til dette flyet, samt hva flyet står for. Boken presenterer tidligere hemmeligheter og den ugraderte teknologien som finnes i jagerflyet som skal overta for F-16.

Stealth-teknologien og hvordan stealth vil revolusjonere bruken av jagerfly, er et sentralt tema i boken. På samme vis beskrives de avanserte sensorene og våpensystemene som er unike for dette flyet.

I den vestlige verden er det syv fly som konkurrerer om å erstatte tilårskomne jagerfly. Ni land har planlagt å erstatte syv eldre jagerfly med F-35 Lightning II. Disse 14 flyene får hver sin omtale, og sammenlignes på en oversiktelig måte.

For å kunne følge med i den videre debatt er det nødvendig med en forståelse av de nye teknologier som ligger bak de foretatte vurderinger og valg. Dette er teknologier som på mange områder vil endre tradisjonell tenking om kampflyanvendelse. Erlend Larsen har på en god måte samlet det meste av det som er frigitt av informasjon på disse områder, og med hovedvekt på F-35, presentert det på en måte som er forståelig og interessant både for lesere i og utenfor de faglige miljøer. Boken er et nødvendig og godt bidrag til denne vesentlige debatt.
Olav Aamoth, Generalmajor, tidligere Generalinspektør for Luftforsvaret.

Boken er skrevet med tanke på alle flyentusiastene som savner en norskspråklig bok om jagerfly, og er rikt illustrert. En perle for flyfrelste!

Boken er også utgitt på dansk og engelsk. Den engelske versjonen fåes kjøpt fra forlaget, mens den danske versjonen er å få kjøpt fra http://veterania.dk/

 

Bestill
boken
  Om
forfatteren
  Bokens
nettside
  Medier og
tilbakemld
Webdesign © 2009 Andebu Web og IT