Utgitte bøker:

Til Forsiden

Omtale av "KRIG OG FRED, Vestfold våren 1945"

Forfatter: Thomas Nilsen
Utgivelsesår: 2015

Boken «Krig og Fred - Vestfold våren 1945» av  Thomas Nilsen skildrer noe av det som skjedde i  Vestfold de siste månedene av okkupasjonen av  Norge under 2. verdenskrig, med vekt på Vestfold og tiden rundt frigjøringen. På bakgrunn av avis- artikler, intervjuer, lokalhistorisk litteratur og arkiv- materiale behandles bl.a. emner som Milorg D-15, sabotasjeaksjoner, flyangrep, flyslipp, krigsfangelei- re, tyske installasjoner, vestfoldinger i utefronten,  dagene like før frigjøringen og arrestasjonene. I  tillegg er de aller fleste områdene til Milorg i fylket omtalt slik at leserenskal få et innblikk i organiser- ingen av D-15. Boken er illustret med over 400 fotografier, dokumenter, illegale aviser og andre trykksaker.

 

Den tyske kapitulasjonen i Norge

Vestfold D-15

 

Fredsdagene settt gjennom en kameralinse

Sivorg

 

Sabotasjeaksjoner våren 1945

Freden i Vestfold - sett fra tysk side

 

 

Webdesign © 2009 Andebu Web og IT